Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Digidol ar gyfer Adeiladu Adnoddau ar gyfer y cymhwyster Sylfaen mewn Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu

Mae adnoddau addysgu a dysgu digidol ar gael am ddim gyda’r cymhwyster hwn, fel a ganlyn:

Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu cynllunio i’ch cefnogi i gyflwyno’r unedau gorfodol a’r prif rai dewisol o’r cymhwyster.

Unedau sydd wedi’u cynnwys

Gwyliwch y weminar i gael cyflwyniad i’r cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Unedau

Uned 101 – Amgylchedd adeiledig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 102 – Cyflwyniad i’r crefftau

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 103 - Cylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 104 – Cyflogadwyedd

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned-105-Iechyd-diogelwch-ar-amgylchedd

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 106 - Technolegau datblygol

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 107 - Brics, blociau a cherrig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 108 - Galwedigaethau gwaith coed

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 109 - Plastro

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 110 – Galwedigaethau gorffen

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 111 - Galwedigaethau toi

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 112 - Gweithrediadau adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 113 – Plymio

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 114 - Systemau electro-dechnegol

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 116 - Teilsio waliau a lloriau

Dogfen SIP

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni am gymorth

Gallwch gael gwybodaeth am yr hyn sydd ei angen arnoch i gyflwyno ein cymwysterau’n effeithiol. Gallwn ni eich helpu bob cam o’r ffordd o gynllunio’r rhaglen i’r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth.

Mae croeso i chi gysylltu â gwasanaethau i gwsmeriaid os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Skillsforwales.customer@cityandguilds.com neu ffoniwch 0192 4930 801, rhwng 8am a 5pm.

Adnoddau ar gyfer y cymhwyster mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol a dewisol y cymhwyster, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Mae adnoddau ychwanegol hefyd ar gael ar gyfer Uned 201 a Uned 202. Mae’r adnoddau yn cynnwys cynlluniau gwaith, cyflwyniadau Pwynt Pwer, taflenni gwaith a chwestiynau amlddewis.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 201 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Adnoddau ar gyfer y cymhwyster mewn Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol a dewisol y cymhwyster, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Mae adnoddau ychwanegol hefyd ar gael ar gyfer Uned 201 a 202. Mae’r adnoddau yn cynnwys cynlluniau gwaith, cyflwyniadau Pwynt Pwer, taflenni gwaith a chwestiynau amlddewis.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Dilyniant mewn Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 201 Dilyniant mewn

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Dilyniant mewn

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Deilliant 2 (Brics, Tir, Paentico, Plastro)

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Deilliant 2 (Pren, Gwaith Toi)

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Deilliant 2 (Teilsio waliau a lloriau)

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae’r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yn darparu cyflwyniad eang i’r maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae wedi’i ddatblygu ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sectorau hyn.

Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n cyflawni dysgu seiliedig ar waith, sydd mewn addysg bellach neu sydd mewn dosbarthiadau chweched dosbarth mewn ysgol. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gyrsiau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 2 neu 3 eraill sy’n berthnasol i’r grefft sydd o ddiddordeb iddynt.

Dilyniant mewn Adeiladu

Mae’r cymhwyster Dilyniant mewn Adeiladu wedi’i ddatblygu fel cymhwyster ôl-16 ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sector Adeiladu. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau adeiladu Lefel 2 neu Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i’w crefft adeiladu.

Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio’n bennaf ar gyfer dysgwyr sy’n dilyn rhaglen ddysgu amser llawn am flwyddyn. Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sydd wedi cyflawni’r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2) ond sydd heb brentisiaeth eto.

Cymhwyster Craidd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae’r Cymhwyster Craidd Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yn darparu cyflwyniad eang i’r maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae wedi’i lunio ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sectorau hyn.

Mae’r cymhwyster wedi’i anelu at ddysgwyr rhan-amser sydd wedi ennill Prentisiaeth Adeiladu neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu, ac nad ydynt wedi cwblhau’r cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu o’r blaen. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gyrsiau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau AdeiladuLefel 2 a 3 eraillsy’n berthnasol i’r grefft sydd o ddiddordeb iddynt.

Gellir dilyn y cymhwyster dros flwyddyn gan amlaf fel rhaglen ddysgu ran-amser yn rhan o fframwaith Prentisiaeth; neu ar gyfer gweithredwyr safleoedd sydd am ehangu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau o fewn y sector yn fwy cyffredinol.

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu wedi’i ddatblygu ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu. Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sydd wedi pasio eu Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ond sydd heb gyflogwr eto i barhau â Phrentisiaeth, gan alluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau peirianneg gwasanaethau adeiladu eraill sy’n berthnasol i grefft o’u dewis.

Cymhwyster dilyniant: Plastro Soled a Leinio Sych – Gosod Cymhwyster Dilyniant – Trosolwg cychwynnol Cymhwyster Dilyniant – Trosolwg cychwynnol Paratoi i ddarparu’r cymhwyster Sylfaen