Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol ac unrhyw unedau dewisol y cymwysterau, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol y cymwysterau, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Peiriannau Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Teilsio Waliau a Lloriau Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Coed ar y Safle/Gwaith Coed Pensaernïol Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gosod Fframiau Pren Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Tir Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Plastro a Leinio Sych Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gosod Brics Paratoi i ddarparu’r cymhwyster Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyflw Adeiladu – Teilsio Waliau a Lloriau

Mae’r City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Teilsio Waliau a Lloriau ei ddatblygu i alluogi’r rheini sy’n dysgu yn y gwaith i ddangos a gwella eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau galwedigaethol mewn crefft adeiladu o’u dewis.

Fe’i hanelir at ddysgwyr sydd un ai wedi ennill y cymhwyster Sylfaen Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu neu a fydd yn cwblhau’r dysgu a’r asesiadau yn y cymhwyster Craidd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 2 yn ystod eu prentisiaeth. Os yw’n cael ei gymryd fel rhan o brentisiaeth, bydd y cymhwyster hwn yn profi bod y dysgwyr yn gymwys ac yn eu galluogi i gael cyflogaeth yn y grefft o’u dewis, yn ogystal â mynd ymlaen i astudio cyrsiau adeiladu Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i’r grefft o’u dewis.