Lefel 3 Adeiladu – adnoddau Grŵp Colegau NPTC

Croeso i gasgliad gwerthfawr o adnoddau o’r Digwyddiad Arferion Da a gynhaliwyd yn y Drenewydd ar 21 Mehefin. Cyflwynwyd yr adnoddau hyn yn ystod sesiynau grŵp ar ddau destun pwysig: “Adnoddau Dwyieithog ar gyfer y Cymhwyster Sylfaen trwy Moodle” a “Datblygu Adnoddau Lefel 3,” dan arweiniad ein cydweithwyr o Grŵp NPTC.

Ar gyfer y rhai sy’n addysgu Adeiladu Lefel 3, mae nifer o gyflwyniadau PowerPoint a thaflenni gwaith sydd wedi’u llunio’n arbennig ar gyfer Unedau 301, 302 a 303. Mae’r adnoddau hyn wedi’u teilwra i gefnogi’r profiad dysgu ac addysgu wrth gyflwyno’r unedau hyn.

Mae’r adnoddau Lefel 3 ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu cael cyfieithiadau yn y dyfodol.

Dogfennau

Level 3 Construction Unit 306 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 305 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 304 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 303 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 302 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 301 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol ac unrhyw unedau dewisol y cymwysterau, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol y cymwysterau, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Peiriannau Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Teilsio Waliau a Lloriau Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Coed ar y Safle/Gwaith Coed Pensaernïol Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gosod Fframiau Pren Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Tir Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Plastro a Leinio Sych Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gosod Brics Paratoi i ddarparu’r cymhwyster Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyflw