Adnoddau

Read more

I’ch helpu chi i ddeall y gyfres o gymwysterau, mae fideos, recordiadau o weminarau, Cwestiynau Cyffredin ac adnoddau cymorth eraill ar gael. Mae adnoddau am ddim i diwtoriaid wedi cael eu llunio i wella sut rydych chi’n darparu’r wybodaeth ofynnol sy’n sail i’r cymwysterau. Mae cronfa o adnoddau dysgu ac addysgu ar gyfer yr unedau Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu ar gael.

2 Mawrth 2023 at 02:52 pm

Gweminar Paratoi ar gyfer Asesiadau Gwybodaeth Cymhwyster Sylfaen – Awgrymiadau Gwych – 28 Chwefror 2023

Video

16 Chwefror 2023 at 10:10 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 1. Croeso a chyflwyniadau i’r gyfres fideo

Video

16 Chwefror 2023 at 10:09 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 2, Cam 1 Adnoddau

Video

16 Chwefror 2023 at 10:08 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 3, Cam 2 Cynllunio ar gyfer cyflawni

Video

16 Chwefror 2023 at 10:08 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 4, Cam 3 Dulliau Asesu

Video

16 Chwefror 2023 at 10:07 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 5, Cam 4 Rolau a Chyfrifoldebau’r dysgwr,y Cyflogwr a’r Darparwr

Video

16 Chwefror 2023 at 10:06 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 6 – Cam 5 – Cynllunio ar gyfer Sicrhau Ansawdd Mewnol

Video

16 Chwefror 2023 at 10:06 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 7,  Cam 6 -Ymgysylltu a Chyflogwyr a Thystiolaeth

Video

16 Chwefror 2023 at 10:05 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 8, Cam 7 DPP Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Video

16 Chwefror 2023 at 10:04 am

Wyth cam i gyflawni’n llwyddiannus: Fideo 9, Cam 8  Cymhwysedd Dysgwyr a Chwestiynau Cyffredin

Video

9 Chwefror 2023 at 09:19 am Lefel 3

Lefel 3 Adeiladu – Gweminar Cofrestru Pro

Video

8 Chwefror 2023 at 08:26 am Lefel 3

Gweminarau Datblygiad Proffesiynol Parhaus Adeiladu Lefel 3

Video

Mae’n ddrwg gennym.

Does dim modd dod o hyd i’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano :(
Rhowch gynnig arall arni drwy newid eich hidlydd neu’ch chwiliad.

Byddwch yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gennym ni.

Cofrestrwch nawr