Hyfforddiant a digwyddiadau

Yma cewch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu. Byddwn yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, i helpu athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr i gyflwyno ac adolygu ein cyfres newydd o gymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu.

Read more

Rydym yn cynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb a gweminarau i’ch diweddaru am y gyfres o gymwysterau mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu.

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Cymru i gefnogi’r broses o gynllunio, cyflwyno ac asesu’r gyfres o gymwysterau.

Cofrestrwch i dderbyn gwybodaeth ynglŷn â Sgiliau i Gymru gan City & Guilds ac EAL, a byddwch yn derbyn negeseuon e-bost am digwyddiadau sydd ar y gweill a recordiadau o’n gweminarau.

Mae’n ddrwg gennym.

Does dim modd dod o hyd i’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano :(
Rhowch gynnig arall arni drwy newid eich hidlydd neu’ch chwiliad.