Cysylltu â ni

Mae sawl ffordd y gallwch chi gysylltu â ni – gweler y manylion cyswllt isod.

Am ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch skillsforwales.customer@cityandguilds.com neu skillsforwales.customer@eal.org.uk, neu ffoniwch 01924 930800, rhwng 8am a 5pm.

Pryderon

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’n cymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, mae croeso i chi drafod eich pryderon drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau cyffredinol skillsforwales.customer@cityandguilds.com neu ffoniwch 01924 930800, a gallwn weithio gyda chi i fynd i’r afael â’r mater.

This page was last updated on 08/07/2024 at 14:26 pm