Sgiliau i Gymru

Cymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Read more

Ar gyfer canolfannau

Dyma’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch os ydych chi’n ganolfan sy’n ystyried darparu ein cymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru o 2021 ymlaen.

Ar gyfer cyflogwyr

Dyma’r holl wybdodaeth am ein cymwysterau os ydych chi’n fusnes yn y sectorau Gwasanaethau Adeiladu, Peirianneg neu Adeiladu.

Ar gyfer dysgwyr

Dod o hyd i gyfleoedd mewn cymwysterau a phrentisiaethau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru.

Mae City & Guilds ac EAL wedi cydweithio i ddatblygu cyfres newydd o gymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu y gellir eu hariannu yng Nghymru, a lansiwyd ym mis Medi 2021.

Datblygwyd y gyfres newydd o gymwysterau i ddiwallu anghenion sgiliau’r sector amgylchedd adeiledig yng Nghymru yn well, ac fe’i cynlluniwyd gyda chyflogwyr. Mae’r newid hwn wedi symleiddio’r dirwedd gymhleth bresennol o dros 400 o gymwysterau i ddarparu llwybrau dilyniant a chymwysterau clir a fydd yn gwneud dysgwyr yn fwy parod a hyderus ar gyfer astudio a symud ymlaen i’r gweithle.

Gwyliwch yr astudiaeth achos ynghylch sut mae’r cymwysterau’n cael eu darparu yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghymru ar y cyd â’r datblygwr, Persimmon Homes Cymru.