Sgiliau i Gymru

Cymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu
skills for wales homepage banner
Mae cydweithio rhwng busnesau yn datgloi cyfleoedd newydd yng Nghymru
Mae City & Guilds ac EAL wedi cydweithio i ddatblygu cyfres o gymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu y gellir eu hariannu yng Nghymru. Datblygwyd y gyfres o gymwysterau lefel 2 a 3 ar y cyd a chyflogwyr, er mwyn mynd ati’n well i ddiwallu anghenion sgiliau yn y sector amgylchedd adeiledig yng Nghymru. Mae’r newid hwn wedi symleiddio’r dirwedd, gan leihau nifer y cymwysterau o dros 400 i 19 o gymwysterau dwyieithog. Bydd hyn yn darparu llwybrau dilyniant a chymwysterau clir a fydd yn gwneud dysgwyr yn fwy parod a hyderus i ymgymryd ag astudiaethau pellach ac i symud ymlaen i’r gweithle.
Sut rydyn ni’n darparu cymwysterau o safon fyd-eang ar hyd a lled Cymru
Cyflwyno cymwysterau o safon fyd-eang
Gwyliwch yr astudiaeth achos ynghylch sut mae’r cymwysterau’n cael eu darparu yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghymru ar y cyd â’r datblygwr, Persimmon Homes Cymru.
Y newyddion diweddaraf
Dim mwy o ddal ein tafod! Mae angen i ni siarad

Trafodaeth am iechyd meddwl, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a’r prinder sgiliau sydd ar y gorwel.

A Spotlight on Green and Sustainability in Construction
Cefnogi cynhadledd ColegauCymru fel y Prif Noddwr

LYng nghynhadledd ColegauCymru yng Nghaerdydd ar 12 Hydref, daeth cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a llunwyr polisi at ei gilydd i drafod dyfodol addysg Gymraeg.

Events
Adnoddau uned 202 Dilyniant Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae adnoddau uned 202 Dilyniant Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu ar gael.