Polisi cwcis

Crynodeb

Ar y dudalen hon mae’r holl wybodaeth am y cwcis rydyn ni’n eu defnyddio, pam rydyn ni’n eu defnyddio a’u heffaith arnoch chi. Ffeil fechan yw cwci sy’n cynnwys llythrennau a rhifau fel arfer, sy’n cael ei rhoi ar eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn pan fyddwch yn defnyddio gwefan.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ar ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu ni i roi profiad da i chi pan fyddwch yn pori ar ein gwefan ac mae’n ein galluogi ni i wella ein gwefan.

Gosodiadau Cwcis

Sut alla i reoli’r defnydd o gwcis?

Gallwch reoli eich dewisiadau cwcis unrhyw bryd drwy glicio’r botwm gosodiadau cwcis isod.

Gallwch hefyd eu rheoli drwy eich porwr drwy glirio eich cwcis. Os byddwch yn dewis defnyddio’r dull hwn, gofynnir i chi gadarnhau eich dewis y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’n safle.

Ble ga’i ragor o wybodaeth?

Mae rhagor o wybodaeth am gwcis ar gael ar y wefan ganlynol:

Gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â ni yn digitalmarketing@cityandguilds.com.

This page was last updated on 27/09/2022 at 09:10 am