Polisi cwcis

Crynodeb

Ar y dudalen hon mae’r holl wybodaeth am y cwcis rydyn ni’n eu defnyddio, pam rydyn ni’n eu defnyddio a’u heffaith arnoch chi. Ffeil fechan yw cwci sy’n cynnwys llythrennau a rhifau fel arfer, sy’n cael ei rhoi ar eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn pan fyddwch yn defnyddio gwefan.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ar ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu ni i roi profiad da i chi pan fyddwch yn pori ar ein gwefan ac mae’n ein galluogi ni i wella ein gwefan.

Cwcis rydyn ni’n eu defnyddio

  1. Cwcis sydd wir eu hangen – mae angen y cwcis hyn i weithredu ein gwefan. Maen nhw’n cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi chi i fewngofnodi i fannau diogel o’n gwefan.
  2. Cwcis perfformiad a dadansoddi – Mae’r rhain yn ein caniatáu i adnabod a chyfrif yr ymwelwyr ac i weld faint o ymwelwyr sy’n symud o amgylch ein gwefan wrth ei ddefnyddio. Mae hyn yn ein helpu ni i wella’r ffordd mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, drwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i’r hyn y maent yn chwilio amdano’n hawdd.
  3. Cwcis swyddogaethol – Mae’r rhain yn cael eu defnyddio i’ch adnabod chi pan fyddwch yn dychwelyd i’n gwefan.
  4. Cwcis targedu – Mae’r cwcis hyn yn cofnodi eich ymweliad â’n gwefan, y tudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw a’r dolenni rydych wedi’u dilyn. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wneud ein gwefan yn fwy perthnasol i’ch diddordebau chi. Efallai y byddwn yn rhannu’r wybodaeth â thrydydd partïon at y diben hwn hefyd.

Isod, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwcis unigol rydyn ni’n eu defnyddio, pam rydyn ni’n eu defnyddio ac am faint byddwn yn eu cadw.

Siteimprove Analytics: nmstat

Mae’r cwci yma’n cael ei ddefnyddio i helpu i gofnodi eich defnydd o’r wefan. Mae’n cael ei ddefnyddio i gasglu ystadegau am eich defnydd o’r safle, fel pryd gwnaethoch ymweld â’r wefan ddiwethaf. Yna, mae’r wybodaeth yma’n cael ei ddefnyddio i wella profiad defnyddwyr ar y wefan. Mae’r cwci Dadansoddi hwn i Wella’r wefan yn cynnwys ID sydd wedi’i gynhyrchu ar hap ac mae’n cael ei ddefnyddio i adnabod y porwr pan fyddwch yn darllen tudalen. Nid yw’r cwci yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol a bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dadansoddiadau gwe yn unig.

Mae’r cwci yn para hyd at 1,000 diwrnod.

Siteimprove Analytics: siteimproveses

Mae’r cwci yma ond yn cael ei ddefnyddio i olrhain dilyniant y tudalennau rydych chi’n edrych arnyn nhw yn ystod ymweliad â’r safle. Gellir defnyddio’r wybodaeth yma i’n helpu ni i leihau taith defnyddwyr, ac i alluogi ymwelwyr i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn gynt.

Mae’r cwci yn para hyd eich sesiwn ar y wefan.

Cwcis Google Analytics: _ga, _gid ac _gac_UA-158083505-1

Mae’r cwcis yma’n cael eu defnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr ac i ddeall traffig Google i’r safle. Maen nhw’n cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud ag ymgyrch ar gyfer y defnyddiwr.

Bydd y cwcis yn para am ddwy flynedd, 24 awr a 90 diwrnod yn y drefn honno.

_icl_current_language

Mae’r cwci hwn yn cadw’r iaith bresennol.

Mae’r cwci yn para hyd eich sesiwn ar y wefan.

_icl_visitor_lang_js

Mae’r cwci hwn yn cadw’r iaith sydd wedi’i hailgyfeirio.

Mae’r cwci yn para hyd eich sesiwn ar y wefan.

wmpl_browser_redirect_test

Mae’r cwci hwn yn profi os yw’r cwcis wedi cael eu galluogi.

Mae’r cwci yn para hyd eich sesiwn ar y wefan.

wmpl_referer_url

Mae’r cwci hwn yn cadw’r URL y gofynnwyd amdano ddiwethaf ar y pen blaen.

Mae’r cwci yn para hyd eich sesiwn ar y wefan.

dismissed-notifications

Mae’r cwci hwn yn cadw’r hysbysiad a ddiystyrwyd.

Mae’r cwci yn para hyd eich sesiwn ar y wefan.

Rheoli cwcis eich hun

Mae’n bosib i chi rwystro cwcis drwy fynd i’r gosodiad ar eich porwr sy’n gadael i chi wrthod gosod rhai cwcis neu bob cwci. Ond, os ydych chi’n defnyddio’r gosodiadau ar eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu mynd i bob rhan o’n gwefan.

Heblaw am gwcis hanfodol, bydd pob cwci’n dod i ben ar ôl 1,000 diwrnod.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â ni yn…

This page was last updated on 12/03/2020 at 14:06 pm

Byddwch yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gennym ni.

Cofrestrwch nawr