Dod yn ganolfan

O fis Medi 2021, City & Guilds ac EAL fydd yr unig gyrff dyfarnu ar gyfer cyfres newydd o gymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru sydd wedi’u cyllido.

Tanysgrifiwch I gael diweddariadau drwy e-bost

Cymeradwyo canolfan a chymwysterau

Gall darparwyr ddilyn y tri cham syml hyn i wneud cais i gael eu cymeradwyo:

  1. Llwytho’r ffurflen gais i lawr
  2. Taro golwg ar ein dogfen ganllawiau ar gyfer llenwi’r ffurflen gais
  3. Anfon eich ffurflen gais ar e-bost at skillsforwales.quality@cityandguilds.com

Rydyn ni wedi datblygu canllaw defnyddiol Cyflwyniad i Weithio gyda City & Guilds | EAL, a ddylai roi’r holl wybodaeth angenrheidiol i chi er mwyn gweinyddu’r cymwysterau newydd.

Proses gymeradwyo – Cwestiynau cyffredin (PDF)

This page was last updated on 06/10/2023 at 15:02 pm