Cyflawni mewn canolfannau

Mae yma ganllawiau a gwybodaeth wrth weinyddu’r cymwysterau, sy’n berthnasol i sicrhau ansawdd canolfannau’n barhaus, cyflwyno canlyniadau a cheisiadau i newid canlyniadau. 

Sicrhau Ansawdd y Ganolfan yn Barhaus

Templed CA2 ar gyfer gweithgaredd samplo Sicrhau Ansawdd Allano (XLSX)

Gwybodaeth i ganolfannau ar sut i gyflwyno canlyniadau drwy’r Walled Garden (Proses canlyniadau amgen)

Canllawiau ar gyflwyno graddau (PDF)

Cais i Newid Canlyniad

Mae’r ffurflen hon ar gyfer canolfannau sydd am gyflwyno ceisiadau i gywiro / newid am Gymwysterau Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu Sgiliau i Gymru.

Dim ond os yw City & Guilds wedi rhyddhau’r canlyniad y gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud cais i’w gywiro neu ei newid.

Mae angen ffurflen ar wahân ar gyfer pob ymgeisydd.

Peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon i gyflwyno cais i newid canlyniad nad yw wedi cael ei ryddhau gan
City & Guilds. Ar gyfer y ceisiadau hyn, cysylltwch â Thîm Ansawdd Sgiliau i Gymru a dilyn y canllawiau ar gyfer newid canlyniad a gyflwynwyd, sydd ar gael yn y ddogfen Canllawiau ar Gyflwyno Graddau.

Ffurflen gais i newid canlyniad

This page was last updated on 03/10/2023 at 07:34 am