Cymwysterau Cymru – trefniadau trosiannol CBSE

Cysylltodd Cymwysterau Cymru â chanolfannau yn gynharach ym mis Chwefror i roi gwybod iddyn nhw eu bod bellach wedi adolygu trefniadau’r cymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu a fydd ar waith ar gyfer mis Medi 2021 a mis Medi 2022 oherwydd yr effaith y mae’r cyfyngiadau symud wedi’i chael ar addysgu a hyfforddi ledled Cymru.

Trefniadau cymwysterau yn gryno:

Er y bydd Cymwysterau Cymru yn caniatáu ymestyn y broses o ddynodi’r cymwysterau presennol, byddan nhw’n annog darparwyr i ddechrau dysgwyr ar y cymwysterau newydd cyn gynted â phosibl.

Darllenwch y llythyr gan Cymwysterau Cymru

Gwelwch y ffeithlun gan Cymwysterau Cymru

Byddwch yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gennym ni.

Cofrestrwch nawr