Queen Elizabeth II – 1926-2022

Hoffai pawb yn City & Guilds ac EAL fynegi eu cydymdeimlad dwysaf â’r Teulu Brenhinol yn ystod y cyfnod anodd hwn. Roedd Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II yn ysbrydoliaeth i bob un ohonom, a’r enghraifft orau o wasanaeth cyhoeddus, ymroddiad personol a chadernid y gwyddom amdani. Mae City & Guilds yn falch o fod yn sefydliad Siartredig Brenhinol ac rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth rydym ni, a llawer o’n dysgwyr, wedi’i chael drwy’r ymrwymiad a ddangoswyd i bwysigrwydd sgiliau a’n hamcanion elusennol sy’n cael eu cydnabod gan y siarteriaeth hon. Bydd y golled yn cael ei theimlo’n ddwfn drwy’r wlad ac ar draws y byd. Mae ein gwaith hanfodol yn parhau, a byddwn yn rhannu’r newydd diweddaraf â’n canolfannau, ein dysgwyr a rhanddeiliaid eraill wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.