Amserlen ddiwygio

Read more

Mae City & Guilds ac EAL yn gweithio gyda’i gilydd i fod yn unig ddarparwr cyfres newydd o gymwysterau Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru, y gellir eu hariannu ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed ac yn barod i’w dysgu am y tro cyntaf o fis Awst 2021. Er mwyn helpu i baratoi canolfannau, darparwyr hyfforddiant a dysgwyr, mae’r gweithgareddau canlynol wedi’u trefnu:

Awst 2019 - Ebrill 2020

Cyfres o weithgareddau ymgynghori gyda chanolfannau a rhanddeiliaid i drafod cynnwys ac asesiad y cymwysterau.

Mawrth 2020

Yr un ffynhonnell newydd o wybodaeth – sef gwefan ‘Sgiliau i Gymru’ yn mynd yn fyw.

Haf 2020

Bydd fersiynau drafft o fanylebau’r cymwysterau ar gael.

Rhagfyr 2020

Mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu cymeradwyo’r cymwysterau a’r manylebau terfynol a bydd dogfennau allweddol ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Ionawr 2021

Cyfres gyntaf o adnoddau i diwtoriaid/athrawon ar gael.

Gwanwyn 2021

Bydd City & Guilds | EAL yn cynnal digwyddiadau hyfforddi ar gyfer canolfannau sy’n dymuno cyflwyno’r cymwysterau newydd. Bydd cyflwyniadau o geisiadau cymeradwyo canolfannau yn cychwyn.

Awst 2021

Lefel 2
Canllawiau cyflwyno ac asesu ar gael ac mae'r dysgu'n dechrau.

Gwanwyn 2022

Bydd City & Guilds | EAL yn cynnal digwyddiadau hyfforddi ar gyfer canolfannau sy’n dymuno darparu’r cymwysterau Lefel 3 newydd.

Medi 2022

Lefel 3
Canllawiau cyflwyno ac asesu ar gael ac mae'r dysgu'n dechrau.