Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Lefel 3

Read more

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol ac unrhyw unedau dewisol y cymwysterau, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

  • deddfwriaeth, rheoliadau, dogfennau a chanllawiau perthnasol
  • systemau gweithdrefnau gwaith diogel
  • cyngor ymarferol priodol
  • unrhyw gyfarpar arbenigol sydd ei angen a sut mae ei ddefnyddio
  • dulliau/technegau da i’w defnyddio
  • egwyddorion mathemategol/gwyddoniaeth sylfaenol sy’n sail i’r uned.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
This page was last updated on 17/03/2022 at 11:13 am