Adnoddau uned 202 Dilyniant Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae adnoddau uned 202 Dilyniant Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu ar gael.

Uned 202: Arferion yn newid dros amser sy’n cynnwys 

Mae’r adnoddau ar gyfer Deilliannau 1, 3 a 4 yn berthnasol i bob crefft ac arbenigedd. Ar gyfer Deilliant 2 yr uned hon, edrychwch ar yr adnoddau sy’n berthnasol i grefft eich dysgwyr. 

Ewch i dudalennau cymhwyster Dilyniant Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu ar y wefan a thrwy’r ddolen isod.

Lefel 2 Dilyniant mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu >

Rydyn ni hefyd yn datblygu adnoddau ar gyfer Deilliant 2 ‘Crefft teilsio’ ac yn gobeithio y byddant ar gael erbyn mis Tachwedd 2023. Fel bob amser, byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael.

Sylfaen a Chraidd – Mae Prosiectau Ymarferol Fersiwn B yn fyw

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod fersiwn B o’r prosiectau ymarferol ar gyfer y cymhwyster Sylfaen a Chraidd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu ar gael i’w llwytho i lawr oddi ar wefan Sgiliau i Gymru

Mae fersiynau newydd y Prosiectau Ymarferol yn cynnwys: 

Mae’r fersiynau diweddaraf ar gael i’w lawrlwytho ar dudalen y cymhwyster ar gyfer y Sylfaen a’r Craidd o dan ‘Deunyddiau Asesu Byw’. Nid yw fersiynau blaenorol ar gael mwyach. 

Adnoddau dysgu digidol – Adnoddau newydd ar gyfer uned dilyniant 201 

Mae adnodd ychwanegol i diwtoriaid ar gael ac mae’n cynnwys y canlynol:  

Mae’r adnodd hwn ar gyfer y cymhwyster Dilyniant mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac mae ar gael ar wefan Sgiliau i Gymru. 

Mae’r adnodd yn cynnwys: 

Gweld adnodd Dilyniant mewn Adeiladu Uned 201 >

Gweld adnodd Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Uned 201 >

Rydym hefyd wrthi’n datblygu – Uned 202 sy’n cynnwys ‘Arferion sy’n newid dros amser’ a fydd ar gael yn ystod mis Medi 2023.

Profion llywio 

Yn ogystal â’r asesiadau enghreifftiol sydd ar gael, gallwch hefyd gael mynediad at ‘Brawf llywio’ sy’n helpu dysgwyr i ddefnyddio’r llwyfan profi ar gyfer cymwysterau Adeiladu City & Guilds yn unig.  

Mae’n bosibl cael mynediad at rhain ar dudalennau gwe’r cymhwyster Adeiladu o dan ‘Deunyddiau asesu enghreifftiol’

Mae’r holl ddeunyddiau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg gan ddefnyddio’r botwm toglo yng nghornel dde uchaf pob tudalen we.