Adnoddau ar gyfer y cymhwyster mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Lefel 2

Read more

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol a dewisol y cymhwyster, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

  • deddfwriaeth, rheoliadau, dogfennau a chanllawiau perthnasol
  • systemau gweithdrefnau gwaith diogel
  • cyngor ymarferol priodol
  • unrhyw gyfarpar arbenigol sydd ei angen a sut mae ei ddefnyddio
  • dulliau/technegau da i’w defnyddio
  • egwyddorion mathemategol/gwyddoniaeth sylfaenol sy’n sail i’r uned.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
This page was last updated on 27/05/2022 at 09:54 am

Byddwch yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gennym ni.

Cofrestrwch nawr