Adnoddau ar gyfer y cymhwyster mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Lefel 2

Read more

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol a dewisol y cymhwyster, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

  • deddfwriaeth, rheoliadau, dogfennau a chanllawiau perthnasol
  • systemau gweithdrefnau gwaith diogel
  • cyngor ymarferol priodol
  • unrhyw gyfarpar arbenigol sydd ei angen a sut mae ei ddefnyddio
  • dulliau/technegau da i’w defnyddio
  • egwyddorion mathemategol/gwyddoniaeth sylfaenol sy’n sail i’r uned.

Mae adnoddau ychwanegol hefyd ar gael ar gyfer Uned 201 a Uned 202. Mae’r adnoddau yn cynnwys cynlluniau gwaith, cyflwyniadau Pwynt Pwer, taflenni gwaith a chwestiynau amlddewis.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 201 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
This page was last updated on 29/09/2023 at 15:55 pm