Lefel 3 Adeiladu – adnoddau Grŵp Colegau NPTC

Lefel 3

Read more

Croeso i gasgliad gwerthfawr o adnoddau o’r Digwyddiad Arferion Da a gynhaliwyd yn y Drenewydd ar 21 Mehefin. Cyflwynwyd yr adnoddau hyn yn ystod sesiynau grŵp ar ddau destun pwysig: “Adnoddau Dwyieithog ar gyfer y Cymhwyster Sylfaen trwy Moodle” a “Datblygu Adnoddau Lefel 3,” dan arweiniad ein cydweithwyr o Grŵp NPTC.

Ar gyfer y rhai sy’n addysgu Adeiladu Lefel 3, mae nifer o gyflwyniadau PowerPoint a thaflenni gwaith sydd wedi’u llunio’n arbennig ar gyfer Unedau 301, 302 a 303. Mae’r adnoddau hyn wedi’u teilwra i gefnogi’r profiad dysgu ac addysgu wrth gyflwyno’r unedau hyn.

Mae’r adnoddau Lefel 3 ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu cael cyfieithiadau yn y dyfodol.

Dogfennau

Level 3 Construction Unit 306 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 305 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 304 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 303 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 302 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 301 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
This page was last updated on 10/10/2023 at 12:04 pm