Paratoi canolfannau i ddarparu ac asesu cymwysterau Lefel 3 mewn Adeiladu Paratoi canolfannau i ddarparu ac asesu cymwysterau Lefel 3 mewn Adeiladu Paratoi canolfannau i ddarparu ac asesu cymwysterau Lefel 3 mewn Adeiladu Paratoi canolfannau i ddarparu ac asesu cymwysterau Lefel 3 mewn Adeiladu Paratoi cyflogwyr i gefnogi prentisiaid ar y cymhwyster Lefel 3 mewn Adeiladu Paratoi cyflogwyr i gefnogi prentisiaid ar y cymhwyster Lefel 3 mewn Adeiladu Paratoi cyflogwyr i gefnogi prentisiaid ar y cymhwyster Lefel 3 mewn Adeiladu Paratoi cyflogwyr i gefnogi prentisiaid ar y cymhwyster Lefel 3 mewn Adeiladu Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Toi – Llechi a Theils Adnoddau ar gyfer y cymhwyster mewn Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol a dewisol y cymhwyster, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Dilyniant mewn Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol ac unrhyw unedau dewisol y cymwysterau, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Peiriannau

Byddwch yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gennym ni.

Cofrestrwch nawr