Lefel 2 Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu – adnoddau Grŵp Colegau NPTC

Croeso i gasgliad gwerthfawr o adnoddau o’r Digwyddiad Arferion Da a gynhaliwyd yn y Drenewydd ar 21 Mehefin. Cyflwynwyd yr adnoddau hyn yn ystod sesiynau grŵp ar ddau destun pwysig: “Adnoddau Dwyieithog ar gyfer y Cymhwyster Sylfaen trwy Moodle” a “Datblygu Adnoddau Lefel 3,” dan arweiniad ein cydweithwyr o Grŵp NPTC.

Mae casgliad o offer a fydd o ddefnydd i’r rhai sy’n ymwneud â dysgu’r cymhwyster Sylfaen, gan gynnwys cwisiau er mwyn profi gwybodaeth, deunyddiau cymorth ar gyfer cynllunio a gosod targedau, a chyflwyniadau PowerPoint ar gyfer yr unedau cyffredin gorfodol. Lluniwyd yr adnoddau hyn i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r cymhwyster yn Gymraeg.

Dogfennau

Level 2 Foundation CBSE Good Practice Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Lefel 3 Adeiladu – adnoddau Grŵp Colegau NPTC

Croeso i gasgliad gwerthfawr o adnoddau o’r Digwyddiad Arferion Da a gynhaliwyd yn y Drenewydd ar 21 Mehefin. Cyflwynwyd yr adnoddau hyn yn ystod sesiynau grŵp ar ddau destun pwysig: “Adnoddau Dwyieithog ar gyfer y Cymhwyster Sylfaen trwy Moodle” a “Datblygu Adnoddau Lefel 3,” dan arweiniad ein cydweithwyr o Grŵp NPTC.

Ar gyfer y rhai sy’n addysgu Adeiladu Lefel 3, mae nifer o gyflwyniadau PowerPoint a thaflenni gwaith sydd wedi’u llunio’n arbennig ar gyfer Unedau 301, 302 a 303. Mae’r adnoddau hyn wedi’u teilwra i gefnogi’r profiad dysgu ac addysgu wrth gyflwyno’r unedau hyn.

Mae’r adnoddau Lefel 3 ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu cael cyfieithiadau yn y dyfodol.

Dogfennau

Level 3 Construction Unit 306 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 305 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 304 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 303 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 302 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Level 3 Construction Unit 301 Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Digidol ar gyfer Adeiladu Lefel 3 Adeiladu – Gweminar Cofrestru Pro Adnoddau ar gyfer y cymhwyster mewn Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol a dewisol y cymhwyster, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Mae adnoddau ychwanegol hefyd ar gael ar gyfer Uned 201 a 202. Mae’r adnoddau yn cynnwys cynlluniau gwaith, cyflwyniadau Pwynt Pwer, taflenni gwaith a chwestiynau amlddewis.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Dilyniant mewn Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 201 Dilyniant mewn

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Dilyniant mewn

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Deilliant 2 (Brics, Tir, Paentico, Plastro)

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Deilliant 2 (Pren, Gwaith Toi)

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Deilliant 2 (Teilsio waliau a lloriau)

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol ac unrhyw unedau dewisol y cymwysterau, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gwaith Peiriannau Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Plastro a Leinio Sych Paratoi i ddarparu Lefel 3 mewn Gosod Brics Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae’r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yn darparu cyflwyniad eang i’r maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae wedi’i ddatblygu ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sectorau hyn.

Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n cyflawni dysgu seiliedig ar waith, sydd mewn addysg bellach neu sydd mewn dosbarthiadau chweched dosbarth mewn ysgol. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gyrsiau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 2 neu 3 eraill sy’n berthnasol i’r grefft sydd o ddiddordeb iddynt.

Dilyniant mewn Adeiladu

Mae’r cymhwyster Dilyniant mewn Adeiladu wedi’i ddatblygu fel cymhwyster ôl-16 ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sector Adeiladu. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau adeiladu Lefel 2 neu Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i’w crefft adeiladu.

Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio’n bennaf ar gyfer dysgwyr sy’n dilyn rhaglen ddysgu amser llawn am flwyddyn. Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sydd wedi cyflawni’r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2) ond sydd heb brentisiaeth eto.