Adnoddau ar gyfer y cymhwyster Sylfaen mewn Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu

Lefel 2

Read more

Mae adnoddau addysgu a dysgu digidol ar gael am ddim gyda’r cymhwyster hwn, fel a ganlyn:

 • Cynlluniau gwaith
 • Cyflwyniadau PowerPoint
 • Taflenni gwaith
 • Cwestiynau amlddewis.

Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu cynllunio i’ch cefnogi i gyflwyno’r unedau gorfodol a’r prif rai dewisol o’r cymhwyster.

Unedau sydd wedi’u cynnwys

 • Uned 101: Cyflwyniad i’r amgylchedd adeiledig
 • Uned 102: Cyflwyniad i’r crefftau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Uned 103: Cyflwyniad i gylch bywyd yr amgylchedd adeiledig
 • Uned 104 Cyflogadwyedd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Uned 106: Cyflwyniad i dechnolegau newydd yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig
 • Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig
 • Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed
 • Uned 109: Plastro a systemau mewnol
 • Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol
 • Uned 111: Galwedigaethau toi
 • Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil
 • Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru
 • Uned 114: Systemau ac offer electrodechnegol
 • Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

Gwyliwch y weminar i gael cyflwyniad i’r cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Unedau

Uned 101 – Amgylchedd adeiledig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 102 – Cyflwyniad i’r crefftau

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 103 - Cylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 104 – Cyflogadwyedd

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned-105-Iechyd-diogelwch-ar-amgylchedd

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 106 - Technolegau datblygol

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 107 - Brics, blociau a cherrig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 108 - Galwedigaethau gwaith coed

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 109 - Plastro

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 110 – Galwedigaethau gorffen

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 111 - Galwedigaethau toi

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 112 - Gweithrediadau adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 113 – Plymio

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 114 - Systemau electro-dechnegol

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 116 - Teilsio waliau a lloriau

Dogfen SIP

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni am gymorth

Gallwch gael gwybodaeth am yr hyn sydd ei angen arnoch i gyflwyno ein cymwysterau’n effeithiol. Gallwn ni eich helpu bob cam o’r ffordd o gynllunio’r rhaglen i’r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth.

Mae croeso i chi gysylltu â gwasanaethau i gwsmeriaid os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Skillsforwales.customer@cityandguilds.com neu ffoniwch 0192 4930 801, rhwng 8am a 5pm.

This page was last updated on 17/03/2022 at 11:14 am